Časté dotazy

Zajímá Vás, na co se nás zákazníci nejčastěji ptají a jaké jsou odpovědi? Zde to naleznete. Pokud ale nemůžete najít Vaši otázku a zajímá Vás naše odpověď, tak neváhejte a kontaktujte nás přes kontaktní formulář

Opravdu mi poradíte ZDARMA?

Ano. Naše poradenství je zcela ZDARMA. Pokud se neorientujete ve svých vyúčtováních a smlouvách, zanechte vzkaz prostřednictvím formuláře a náš vyškolený profesionál se Vám telefonicky ozve, aby s Vámi Vaši situaci probral.

Kolik uspořím oproti svému stávajícími dodavateli s Vámi?

Výše úspory závisí na Vaši stávající smlouvě a spotřebě. Přesnou úsporu Vám velmi rádi
spočítáme. Stačí si vzít k ruce poslední roční vyúčtování, smlouvu se stávajícím dodavatelem, vyplnit
kontaktní formulář a počkat, až se Vám ozve náš specialista.

Mám jistotu, že skutečně uspořím a že vše bude fungovat jako doposud?

Pokud přijmete naší nabídku s nižší cenou, než kterou máte nyní, s garancí ceny po celou
dobu trvání smlouvy, pak máte naprostou jistotu, že uspoříte a to navíc každý rok platnosti Vaší nové
smlouvy s naší společností.

Navíc jediné, co se pro Vás změní, bude logo na vyúčtování a cena za Vaše energie.

Změna dodavatele mi připadá jako složitý proces.

Změna dodavatele v našem podání je velmi snadná. Jediné, co pro to musíte Vy udělat, je
připravit si smlouvu se stávajícím dodavatelem, poslední roční vyúčtování, sdělit nám, kdy se Vám
můžeme ozvat. Následně se s Vámi spojí náš profesionál, spočítá Vám úsporu, vybere nejvhodnější
produkt, Vy to odsouhlasíte a pak se už o nic nestaráte. Vše vyřešíme za Vás tak, aby vše fungovalo
jako doposud, jen levněji.

Jak je možné, že máte lepší ceny, než největší dodavatelé, přece musejí nakupovat za nižší ceny?

Všichni dodavatelé na českém trhu mohou nakupovat na shodných burzách. Nakupujeme na
stejných místech za podobné ceny. Rozdíl je jinde.

Představte si, že máte milion zákazníků s průměrnou spotřebou 10 MWh na plynu. To znamená, že musíte nakoupit a prodat 10 milionů MWh. Když zlevníte každou MWh o 10,- Kč, snížíte si tak zisk o 100 milionů, pokud byste zlevnili o 100,- Kč, dělá to celou miliardu. Kdybyste byl/a ve vedení takové společnosti, chtěl/a byste o takový zisk přijít? :) Určitě ne, že ano?

Jenže my fungujeme jinak. Jsme na startu, a tudíž máme ceny postaveny pro klientsky. Můžeme si to dovolit také proto, že procesy ve společnosti máme nastaveny jednoduše. Z toho důvodu nemáme ani tak vysoké náklady na administrativu. Nemluvě o tom, že nemusíme investovat miliony do reklamy, abychom si stávající zákazníky udrželi.

Jednoduše řečeno – v celkovém součtu máme nižší náklady a stačí nám nižší zisk.

Zní to pěkně, ale co když přes to všechno zkrachujete, nebo Vás koupí větší dodavatel?

Opravdu naší společnost nebudujeme proto, abychom jí v budoucnu prodali většímu hráči na trhu. Ale i tak rádi odpovíme na tuto otázku.

Energetický trh funguje tak, že za každých okolností chrání spotřebitele. To znamená, že když kterýkoliv dodavatel na trhu zkrachuje, zákazník není odpojen, jen jeho dodávky přebírá dodavatel poslední instance (většinou distributor daného území), čímž zákazníkovi vzniká smluvní vztah na dobu neurčitou. Tudíž energie mu proudit nepřestane a má opět možnost zvolit dodavatele dle vlastního uvážení.

Pokud se Vám přihodí, že dodavatele, od kterého odebíráte, koupí jiná společnost, kupuje ho i se všemi závazky. Tzn., že ani v tomto případě doma nepřestanete svítit nebo topit. Vaše smlouva je nadále platná až do jejího skončení. K termínu ukončení si tak můžete opět vybrat, zda zůstanete u společnosti, která Vašeho dodavatele koupila, nebo půjdete jinam.

Jak tedy funguje celý proces změny dodavatele?

Nejdříve si vyberete produkt, který Vám vyhovuje – případně Vám s výběrem pomůžeme. Pak distančním způsobem po telefonu potvrdíte Váš zájem o tento produkt a naše služby. Kompletní dokumenty Vám přijdou na Vámi zvolenou adresu poštou, nebo je přiveze kurýr. Svým podpisem potvrdíte všechny potřebné dokumenty vyžadující legislativa a od té chvíle se již o nic nestaráte. Vše vyřešíme za Vás včetně výpovědi smlouvy se stávajícím dodavatelem. Vy už si jen počkáte, až Vám přijde uvítací dopis, který Vás informuje o tom, od jakého dne se stáváte našim zákazníkem. Pokud budete chtít platit zálohy přes bankovní účet, po obdržení uvítacího dopisu je třeba změnit trvalý příkaz.

Když změním dodavatele, bude se mi měnit i elektroměr / plynoměr?

Ne. Elektroměr, případně plynoměr je ve vlastnictví distributora. Změnou dodavatele neměníte distributora. Státem regulované platby za tuto distribuci budete platit dodavateli jako je tomu doposud v rámci kompletní platby a ten je následně vyplatí distributorovi.

Stejně to funguje u všech a to i u distributorů, kteří si pro účely dodavatele založili druhé společnosti, např.: ČEZ Distribuce, a.s. = distributor, ČEZ Prodej, a.s. = dodavatel.

Kdy mohu změnit svého dodavatele?

Každá smlouva s dodavatelem má své specifické podmínky. Na trhu existují tři základní varianty.

Ta první říká, že je smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Pokud nechcete platit žádné sankce, je nutné dodržet tuto výpovědní lhůtu. Dodavatele tak můžete změnit po podání výpovědi za 3 měsíce, které běží od 1. dne následujícího měsíce. 

Druhá varianta říká, že je smlouva na dobu neurčitou, ale s poskytnutým výhodnějším ceníkem, pokud u dodavatele zůstanete do určitého data. Pokud v tomto případě nechcete platit žádné sankce, je nutné zůstat do termínu určeného ve smlouvě jako závazek k poskytnutým výhodám. I zde je určená výpovědní lhůta - tedy termín, do kterého je třeba podat výpověď, aby Vás k termínu výročí dodavatel pustil.

Třetí variantou jsou smlouvy na dobu určitou. Zde je smlouva platná buď od podpisu, případně od započetí dodávek. Pokud nechcete platit v tomto případě žádné sankce, je třeba dodržet smluvní závazek. Přesný termín, do kterého máte aktuální smlouvu a do jakého data je třeba podat výpověď, Vám rádi pomůžeme najít ve Vašich dokumentech, případně si tuto informaci můžete vyžádat od stávajícího dodavatele, který má povinnost Vám ji poskytnout.

Slyšel/a jsem, že některé společnosti za zákazníka zaplatí deaktivační poplatek u stávajícího
dodavatele a převedou si zákazníka k sobě vlastně okamžitě?

Ano, na trhu existují dodavatelé, kteří tento postup aplikují. Bohužel v některých případech se zákazníkům přihodilo, že jim to někdo přislíbil, ale už pak své slovo nedodržel.

I my jsme v určitých případech schopni a ochotni za zákazníka zaplatit deaktivační poplatek u stávajícího dodavatele. Toto však řešíme zcela individuálně s tím, že vždy záleží na tom, jak dlouho má platnou stávající smlouvu, jak vysokou má spotřebu a jaký produkt či službu od nás chce čerpat. 

Připojte se
facebook

© 2017 Energie pro Tebe | Všechna práva vyhrazena
    Informace pro akcionáře | Podmínky užití

logo