logo:energieprotebe

Tisková zpráva ze dne 24.12.2021

Vážení zákazníci,

s politováním Vám musíme oznámit, že společnost Energie pro Tebe a.s. ukončuje k datu 24.12.2021 dodávky elektřiny a plynu na českém energetickém trhu.
K tomuto razantnímu kroku nás přiměl přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích, kdy cena obou dodávaných komodit, je nyní třikrát vyšší, než byla v loňském roce. Vždy jsme se pro Vás snažili zajistit co nejvýhodnější podmínky, ale tento bezprecedentní nárůst nám to již nadále neumožňuje.

Co to pro Vás znamená?

Dodávky energií bude pro Vás zajišťovat tzv. Dodavatel poslední instance, a to po dobu následujících 6 měsíců. Právo zajištění kontinuální dodávky prostřednictvím Dodavatele poslední instance Vám vzniká ze zákona a nemusíte se tak obávat přerušení dodávek do Vašich odběrných míst.

Co doporučujeme v současné situaci udělat?

Jelikož nás stávající situace velmi mrzí a na své zákazníky stále nezapomínáme, rozhodli jsme se Vám dohodnout sníženou cenu u kvalitního a stabilního dodavatele ELGAS ENERGY s.r.o.
Společnost ELGAS ENERGY s.r.o. je ryze český dodavatel a na českém trhu dodává zemní plyn a elektřinu svým spokojeným zákazníkům již 8 let.Našim klientům jsme již zaslali smlouvy k podpisu.

I v následujících týdnech Vám budeme k dispozici na našich infolinkách a e-mailech a budeme se snažit udělat vše pro to, aby byl Váš přechod k novému dodavateli co nejméně komplikovaný. Nicméně očekáváme, že naše zákaznická linka, bude v nejbližších dnech čelit velkému náporu otázek, a proto se předem omlouváme za delší čekání na spojení s našim operátorem.

Otázky a odpovědi (FAQ)

Kdo je dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance (DPI) je subjekt na trhu s elektřinou a zemním plynem, který má v zákonem stanovených případech povinnost dodávat elektřinu a zemní plyn zákazníkům za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. DPI je povinný dodávat Vám komoditu ve smluveném rozsahu do doby, než si zvolíte nového dodavatele, nejdéle však po dobu 6 měsíců ode dne ztráty způsobilosti dodavatele, dodávat Vám elektřinu a/nebo zemní plyn.

Kdy obdržím konečné vyúčtování?

Konečné vyúčtování Vám naše společnost vystaví nejpozději do 4 týdnů ode dne dodání potřebných dat od příslušného provozovatele distribuční soustavy.

Platil jsem Vám platby formou SIPO, budu si muset rušit SIPO platby sám?

SIPO není potřeba rušit. Dodavatelská společnost Energie pro Tebe a.s. nebudou odesílat na Českou Poštu požadavky na platbu SIPO a Zákazníkovi se tak naše zálohy na SIPO lístku neobjeví. Naopak, měli by mít počínaje lednem na SIPO lístku zálohy od nového dodavatele.

Mohu zadat samoodečet k datu ukončení dodávkové smlouvy s Vaší společností?

Samozřejmě můžete. V takovém případě kontaktujte prosím svého nového dodavatele a/nebo DPI, kterému tento samoodečet nahlásíte.

Co se stane, pokud neuzavřu novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem?

V případě, pokud neuzavřete novou dodávkovou smlouvu s jiným dodavatelem ve lhůtě do 6ti měsíců ode dne zahájení dodávky v režimu DPI, můžete se ocitnout v režimu neoprávněného odběru, se všemi z toho spojenými konsekvencemi.

Hrozí mi v souvislosti s ukončením dodávkové smlouvy s Vaší společností nějaké sankce?

Nikoliv. S přechodem k novému dodavateli, stejně jako s přechodem do režimu DPI, nebude naše společnost spojovat žádné sankce.

Co když mám s Vámi uzavřenou dodávkovou smlouvu, ale zatím od Vás neodebírám?

V takovém případě doporučujeme kontaktovat Vašeho stávajícího dodavatele o potvrzení platnosti Vaší dodávkové smlouvy. Pokud naše společnost dosud nezahájila dodávku do Vašich odběrných míst, nebude se Vás přechod do režimu DPI týkat.
Vaše dotazy můžete směřovat na email:Info@energieprotebe.cz Nebo na naší infolince 775 035 794.