Můžu uspořit i na státem regulovaných sazbách?

Dnes Vám prozradím informaci, kterou Vám jen tak někdo neřekne. Víte proč? Protože na ní nemůže vydělat nikdo jiný, než majitel odběrného místa  - tedy Vy.

Nejdřív Vám musím stručně vysvětlit souvislosti.

Na trhu energetiky existují dva hlavní podnikatelské subjekty – distributoři a dodavatelé.

Distributoři jsou jednoduše řešeno ti, kteří vlastní trubky, dráty, rozvody. Dodavatelé jsou naopak ti, kteří přes tyto rozvody posílají energie přímo k Vám.

Vy jako zákazník máte povinnost platit dodavateli jak za dodávku, tak za distribuci. Dodavatel pak vyplácí státem regulované (tedy státem nastavené) poplatky, které se mimochodem každý rok zvyšují o inflaci, právě distributorům. 

Když je něco státem regulované, nemůžete na tom ušetřit, prostě to musíte zaplatit. To je pravda. Ale u elektřiny existuje jedna možnost, jak ušetřit můžete a to někdy tisíce, jindy až desetitisíce ročně.

A to vážně? Ano!

Jedná se o to, zda máte správně nastavenou distribuční sazbu (uvádí se jako D01d, D02d, D25d apd. u domácností a C01d, C02d, C25d apd. u firemních klientů).

Distribuční sazba vlastně říká, na co elektřinu využíváte. Jestliže elektřinou pouze svítíte a používáte ji pro běžné spotřebiče, pak je třeba mít jinou distribuční sazbu, než když elektřinou ohříváte teplou vodu. Pokud elektřinou i topíte, potřebujete zase úplně jinou distribuční sazbu.

Pokud totiž elektřinou ohříváte vodu i topíte, ale máte distribuční sazbu nastavenou tak, že byste měli elektřinou pouze svítit (D01d, D02d, C01d, C02d), pak jste v jiném ceníku distribučních poplatků (těch státem regulovaných), který je pochopitelně výrazněji dražší. Navíc pokud elektřinou ohříváte vodu i topíte, Vaše spotřeba je mnohem vyšší, a tím pádem přicházíte stále o víc a víc peněz.

A proč Vám to nikdo nikde neřekl?

Jednoduše. Dodavatel ten na tom tak jak tak nic nezíská. Jeho zisky vychází z toho, za kolik energie nakoupí a za kolik je prodá, tak proč by si přidělával starosti. A distributor? Myslíte si, že Vám chce distributor říct, že mu nemusíte platit tolik, kolik platíte, a tím se připravit o zisky? O zisky, o kterých jste si až doposud mysleli, že je platit musíte, protože je určil stát? :)

Verdikt?

Pokud elektřinou ohříváte vodu nebo topíte, zkontrolujte si, zda náhodou nemáte ve vyúčtování od Vašeho dodavatele napsanou jednu z následujících distribučních sazeb: D01d, D02d, C01d, C02d. Jestliže zjistíte, že ano. Pak s tím MUSÍTE něco udělat. Ptáte se, co? Obraťte se na svého distributora, ten má povinnost Vám popsat, jak v jeho případě postupovat.

No, a když už budete u změny distribuční sazby, zkontrolujte si také, zda máte odpovídající jistič – i platba za něj spadá do státem regulovaných plateb a tedy i zde můžete zbytečně přeplácet. :)

PS: Až zvládnete celý proces s distributorem, nezapomeňte si ve svém budoucím vyúčtování od dodavatele zkontrolovat, že i on Vám sazbu správně upravil ve vyúčtování!

Připojte se
facebook

© 2017 Energie pro Tebe | Všechna práva vyhrazena
    Informace pro akcionáře | Podmínky užití

logo